Norme Regim Special Tva Privind Importul

NORME REGIM SPECIAL TVA PRIVIND IMPORTUL

O.P.A.N.A.F. 1019/2021 – NORME REGIM SPECIAL TVA PRIVIND IMPORTUL 

  • Prin O.U.G. nr. 59/2021 a fost introdus în legislația privind TVA mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import (art. 315^3 din Codul fiscal).
  • Pe scurt, mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import presupune următoarele:

– mecanismul se aplică doar pentru importul bunurilor (mai puțin a celor accizabile) în loturi cu o valoare de maximum 150 euro;

– mecanismul este opțional, putând a fi folosit de persoana care prezintă bunurile în vamă în numele persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul României;

– utilizarea mecanismului se poate face doar după obținerea unei autorizații de la vamă și sub rezerva constituirii unei garanții;

– pentru determinarea TVA în cadrul acestui mecanism se folosește doar cota standard de TVA (19%);

– persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună lunar la vamă, în format electronic, o declaraţie specială de TVA lunară şi să plătească TVA încasată în luna calendaristică de raportare până la termenul de plată aplicabil plăţii taxelor la import care fac obiectul amânării plăţii, respectiv cel târziu în a şaisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice de raportare.

– declaraţia specială de TVA trebuie să conţină informaţii referitoare la valoarea totală a TVA încasată în luna calendaristică de raportare.

– persoanele care utilizează prezentul mecanism special trebuie să ţină registre ale operaţiunilor reglementate de acest mecanism special

  • Prin ordin a fost detaliată procedura de autorizare și de utilizare a mecanismului special, precum și modelul declarației speciale de TVA.
  • Procedura, respectiv mecanismul special, sunt destinate a fi folosite practic de „operatorii poștali” (înregistrați în scopuri de TVA în România) pentru importul de pachete sub 150 euro. Aceștia vor încasa TVA de la destinatari (persoanele care practic sunt obligate la plata TVA), îl vor declara pe declarația specială în vamă și îl vor plăti în contul bancar al biroului vamal.