Serviciile noastre

Contabilitate

O evidență contabilă exactă este esențială pentru succesul oricărei afaceri. Și știm cu toții că este mare consumatoare de timp, iar timpul este extrem de valoros pentru orice business. De aceea, serviciile de contabilitate externalizate oferite de compania noastră sunt eficiente și exacte și vă permit să vă îndreptați toată atentia asupra dezvoltarii afacerii.
 • înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor justificative puse la dispoziție de client;
 • întocmirea registrelor și jurnalelor necesare activității firmei, respectiv, registrul de cumpărări, registrul de vânzări, registrul jurnal, cartea mare;
 • elaborarea balanței de verificare lunare
 • întocmirea și depunerea în termenele legale, la organele în drept să le solicite, a declarațiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, TVA, și impozitele și taxele aferente salariilor;
 • interpretarea informației contabile rezultate din documentele de sinteză (balanța/ bilanț).
 • întocmirea situațiilor financiare anuale respectiv bilanț, cont de profit și pierderi, anexe la bilanț întocmite în conformitate cu Legea Contabilității;
 • verificarea situațiilor financiare anuale și semestriale

Resurse umane și salarizare

Gestionarea aspectelor privind resursele umane și salarizare presupune întodeauna eforturi constante și atenție sporită la detalii.

Noi preluăm această sarcină și asigurăm tot suportul necesar, astfel încât fiecare companie de care ne ocupăm să respecte toate reglementarile în vigoare.

Realizăm:

 • întocmirea ștatelor de plată pentru salarii
 • calculul impozitelor și contribuțiilor datorate de salariat și de angajator
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind obligațiile pentru: bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, CAS, fondul de somaj, fonduri speciale
 • întocmirea și depunerea anuală a fișelor fiscale pentru angajați
 • înregistrarea și depunerea contractelor de muncă, a actelor adiționale și a rezilierilor de contracte in REVISAL
 • înregistrarea și completarea Registrului de evidență a salariaților
 • consultanță privind întocmirea dosarelor de personal
 • întocmire adeverințe angajat: medic familie/spitalizare, vechime, venit…etc
 • întocmirea contractului individual de muncă
 • dosarul salariatului: declarații pe propria răspundere; adeverințe medicale; fișa postului
 • întocmire acte adiționale, decizii de încetare
 • elaborarea regulamentului intern; contractului colectiv de munca la nivel de unitate;

Consultanță financiară - contabilă și fiscală

Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală: impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale etc.
 • Supervizarea, revizuirea activitatilor și procedurilor în cadrul departamentului de contabilitate
 • Optimizarea fluxului documentelor contabile primare
 • Verificarea înregistrărilor veniturilor încasate și cheltuielile efectuate
 • Instruirea personalului departamentului de contabilitate
 • Documentații de specialitare solicitate de finanțatori (banci si societati de leasing)
 • Consultanță privind fiscalitatea
 • Informarea în legătură cu modificările legislatiei economice, a introducerii de noi taxe și impozite precum și modificarea celor existente;

Audit

Controlul intern sau auditul intern vizează:

 • asigurarea conformității cu legislația in vigoare
 • aplicarea deciziilor luate de conducerea unității
 • funcționarea activitații interne a unității
 • fiabilitatea informațiilor financiare
 • eficacitatea activității unității
 • utilizarea eficienta a resurselor
 • prevenirea și controlul riscurilor
 • confomitatea informațiilor contabile și financiare publicate cu regulile aplicabile acestora
 • aplicarea procedurilor elaborate de conducere în legătură informațiile disponibile
 • protejarea activelor
 • prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare
 • fiabilitatea informațiilor utilizate la nivel intern în scop de control

Portofoliu clienți

Lucrăm cu clienți din diferite domenii de activitate, iar serviciile noastre sunt personalizate în funcție de specificul fiecărui client în parte.

Domenii în care activăm:

 • IT, dezvoltare software, realizare site-uri;
 • marketing, publicitate, virtual assistance;
 • servicii de comisionare pentru vânzarea produselor și recrutare personal;
 • stomatologie, radiologie, farmacie, medicină generală;
 • comerț on-line de mărfuri și produse hand-made;
 • comerț cu ridicata și comerț amănuntul în magazine;
 • producție alimentară și nealimentară;
 • agricultură, piscicultură.
0 +
Clienți
0 +
Milioane euro CA gestionată
0
Anul autorizării CECAR
0 +
Salariați

Pentru o ofertă contabilitate Ploiești,
pliată pe nevoile companiei tale
te rugăm să ne contactezi