Anulare Obligații Fiscale Amnistie Diurne

ANULARE OBLIGAȚII FISCALE – AMNISTIE DIURNE

LEGEA 72/2022 ANULARE OBLIGAȚII FISCALE 

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de ANAF prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către ANAF a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate.

Anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului. 

Organul fiscal nu reîncadrează sumele de natura celor de mai sus şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioadele fiscale prevăzute mai sus. 

Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor prevăzutemai sus, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate, se restituie contribuabililor.

 Restituirea se face la cererea contribuabililor. Termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.      

AJFP Dambovita

 #accountantromania #accountant #contabilromania #contabil #smallbussinessowner #ploiesti #contabilploiesti #contabilitateploiesti #contabilitateromania #antreprenor #antreprenoare