Procedura Rambursare Tva

Procedura rambursare TVA

OPANAF 352/2022 – PROCEDURĂ RAMBURSARE TVA

Prin dispozițiile pct. 19 al art. I din O.G. nr. 11/2021 au fost modificate prevederile art. 169 ”Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată” din Codul de procedură fiscală. 

Reglementările se aplică începând cu data de 1 februarie 2022. Prin această modificare legislativă au fost permanentizate regulile speciale pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, aprobate prin art. XI din O.U.G. nr. 48/2020. 

Potrivit acestor prevederi legale, TVA se rambursează cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, cu excepția unor situații reglementate distinct, pe categorii de contribuabili.  

  #accountantromania #accountant #contabilromania #contabil #smallbussinessowner #ploiesti #contabilploiesti #contabilitateploiesti #contabilitateromania #antreprenor #antreprenoare