Anularea Scutireii De Tva Pentru Importurile Cu Valoare Neglijabilă (Mai Puțin De 10 Euro)

Anularea scutireii de TVA pentru importurile cu valoare neglijabilă (mai puțin de 10 euro)

OMF 105/2016:
 având în vedere modificările aduse prin O.U.G. 59/2021, au fost eliminate prevederile referitoare la scutirea de TVA pentru importurile cu valoare neglijabilă (mai puțin de 10 euro);
– a fost definită noțiunea de „persoană nevoiașă” în contextul scutirii de TVA pentru importul destinat acestora;
– au fost modificate anumite prevederi din procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire.
 clarificarea faptului că în situația în care bunurile importate de o organizație autorizată să importe bunuri în regim de scutire de TVA sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei alte organizații, organizația primitoare trebuie să îndeplinească la rândul său obligațiile de autorizare;
– prelungirea termenului de comunicare a deciziilor privind autorizarea organizaţiilor de stat sau a altor organizaţii cu caracter caritabil ori filantropic pentru a importa bunuri în regim de scutire de TVA;
– modificarea termenului în care organele fiscale teritoriale cu atribuții de efectuare a inspecției fiscale efectuează verificări asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.