Conectarea Caselor De Marcat La Sistemul Informatic Al Anaf

Conectarea caselor de marcat la sistemul informatic al ANAF se realizează începând cu data de 31 martie 2021, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 iunie 2021- contribuabilii mari;
b) până la data de 30 noiembrie 2021 – contribuabilii mijlocii și mici;
c) la data instalării aparatului – contribuabilii care achiziționează case de marcat începând cu data de 1 decembrie 2021.
Prin excepție, operatorii economici care utilizează case de marcat în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei declarații (electronic, format PDF, on-line), în formatul prevăzut în cadrul ordinului, până la aceleași termene. Acești operatori economici vor continua să comunice datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat prin transmiterea lunară a formularului A4200 (electronic, format PDF, on-line).