Inregistrarea In Scopuri Tva Dupa Inceperea Activitatii

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau lit. c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secţiunea TVA.
După emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată ca inactiv fiscal. Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA. Organul fiscal comunică persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, după caz:
a) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplinește niciuna din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal,
b) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă îndeplinește una din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal.
Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.