Deducere Din Impozit A Cursului De Conducere

LEGEA 20/2022 – DEDUCERE DIN IMPOZIT A CURSULUI DE CONDUCERE


În vederea diminuării numărului de accidente rutiere, a fost introdus în legislația privind circulația pe drumurile publice conceptul de conducere auto defensivă – pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere.
Conducătorii auto pot urma (opțional) acest curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă.
Prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, conducătorii de vehicule beneficiază de deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă, în situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii.
În situaţia în care cheltuielile sunt suportate de către angajator, acesta beneficiază, prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, de deducerea din impozitul pe profit/venit a cheltuielilor respective.
Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă de către conducătorii de vehicule cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani care se află în continuarea studiilor şi nu realizează venit sunt deduse din impozitul pe venitul realizat de către părinții acestora.
Conducătorii de vehicule speciale (poliție, pompieri, jandarmerie, ambulanță, ANAF, vamă ș.a.) sunt obligați să efectueze cursul de conducere defensivă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru adoptarea procedurii de examinare şi formare în domeniul conducerii auto defensive.