Repartizarea dividendelor trimestrial

Repartizarea dividendelor trimestrial

Ca urmare a modificarilor aduse de Legea nr. 163/2018 din 10 iulie 2018, societatile pot distribui trimestrial dividende catre actionari sau asociati, în baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercitiului financiar potrivittrebuie sa aiba loc dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și platite în plus în cursul exercitiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume și de a dispune masurile ce se impun în acest scop.