Inregistrearea In Scopuri Tva Inainte De Inceperea Activitatii

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal depune la organul fiscal competent, după caz:
a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului (SRL, SA); cererea se depune în aceeaşi zi cu depunerea la registrul comerţului a cererii de înmatriculare;
b) declaraţia de înregistrare fiscală (010, 070), în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului (asociații, fundații etc); declarația se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal”, secţiunea TVA din declarație.
Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.