Cadourile oferite cu ocazia Pastelui, angajatilor si copiilor minori ai acestora, de pana la 300 lei, pentru fiecare persoana, sunt

Procedura rambursare TVA OPANAF 352/2022 – PROCEDURĂ RAMBURSARE TVA Prin dispozițiile pct. 19 al art. I din O.G. nr. 11/2021 au

Cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – ART. 76 – Definirea veniturilor din salarii …

Repartizarea dividendelor trimestrial Ca urmare a modificarilor aduse de Legea nr. 163/2018 din 10 iulie 2018, societatile pot distribui trimestrial

Ce lucrari executa un expert contabil Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței nr. 65/1994

NORME REGIM SPECIAL TVA PRIVIND IMPORTUL O.P.A.N.A.F. 1019/2021 – NORME REGIM SPECIAL TVA PRIVIND IMPORTUL  Prin O.U.G. nr. 59/2021 a

Anularea scutireii de TVA pentru importurile cu valoare neglijabilă (mai puțin de 10 euro) OMF 105/2016:– având în vedere modificările aduse

Legea nr. 296/2020 Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări Codului fiscal. Astfel, prin noile dispoziții ale Codului fiscal,

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau lit. c)

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal depune

10/12